Europees bezoek voor Museumtraject Mechelen

(c)HayesDavidson_Herzog&deMeuron

Op 3 en 4 maart kwamen de Europese partners van APPS vzw voor het eerst samen in Mechelen. De vzw (voluit Activation Platform for Participatory Solutions) wil samen met andere Europese cultuurpartners expertise uitwisselen over participatieve methodieken.

De vereniging fungeert als dynamisch platform voor expertise- en praktijkontwikkeling en –deling door middel van gezamenlijke projecten, publicaties, studiedagen, digitale netwerken, … . APPS werd eind 2014 opgericht vanuit de afdeling Erfgoedontwikkeling van de stad Mechelen met als partners Museums and Galleries of Scotland, Museum Rotterdam en tapis plein vzw. APPS wil de volgende jaren uitbreiden met andere relevante Europese partners (o.a. Tate Modern) om eind 2016 in aanmerking te komen voor betoelaging als Europees netwerk binnen de budgetlijn ‘Creative Europe’.

Het opzet van deze samenkomst was:

 • Het verkennen van de noden inzake kennisdeling en expertiseuitwisseling tussen de partners.
 • Het zoeken naar consensus over een geschikt projectvoorstel binnen Creative Europe 2015 en dit eerste concept aftoetsen met de Adviseur voor de Creative Europe Cultural Desk-Flanders.
 • Het samen overleggen over en voorstellen van mogelijke nieuwe partners voor de uitbreiding van APPSnaar een volwaardig Europese netwerk.

De delegatie kreeg een rondleiding in de expo ‘Uw toren is niet af’, die gold als voorbeeld van een participatieve museale werking, en werd voorgesteld aan de schepen van Cultuur en zijn kabinetsmedewerker.

Volgende medewerkers waren aanwezig op het overleg:

 • Morag Macpherson
  Head of Research and Development, Museums Galleries Scotland
 • Synthia Griffin
  Curator: Regeneration & Community Partnerships, Tate Modern
 • prof. dr. Paul van de Laar
  Director Museum Rotterdam
 • Nicole van Dijk
  Curator/Projectleader Museum Rotterdam on Location
 • Sigrid Bosmans
  Head of Staff Heritage Unit Mechelen
 • Marijke Wienen
  Heritage coördinator Mechelen
 • Nicole La Iacona
  Funding Advisor, STRO Mechelen
 • Gudrun Heymans
  Advisor Creative Europe Culture Desk – Flanders