opinie

De tentoonstelling is een experiment. Essentieel is dat we de bezoeker uitdagen om zelf betekenis te geven aan de objecten die te zien zijn en de verhalen die verteld worden. De geschiedenis van de stad en de thema’s krijgen pas betekenis als mensen zich er op één of andere manier kunnen in vinden, ze interpreteren, ze eigen maken en linken aan hun eigen leven. Kortom: we willen het verleden van de stad terug tot leven brengen. We zetten verschillende mogelijkheden in om dat te stimuleren, van alle vormen van participatie tot interpretatie.

Een van die vormen is het neerschrijven van de opinie van verschillende prominente Mechelaars of mensen die op een uitgesproken manier verbonden zijn met de stad. Zij bezoeken de tentoonstelling en krijgen nadien de kans hun interpretatie weer te geven in een opiniestuk op deze website.

Deze geschreven interpretatie vormt dan een inspiratiebron voor andere bezoekers om de tentoonstelling te bezoeken.