Over ons

De Liga is nu een bloeiende organisatie met een groeiend aantal leden en verscheidene activiteiten en samenkomsten per jaar. Jaren geleden, bij het ontstaan van de zelfhulpgroep, was dit echter anders. Het was hard werk dat door gedreven mensen werd gedragen en dat heeft geloond.

Het onstaan van de Liga lichten we hier alvast graag even voor u toe.

Na vele contacten en gesprekken met het Trefpunt Leuven en het Limburgse Platform voor zelfhulpgroepen besloten we een zelfhulpgroep voor Parkinsonpatiënten op te richten. Daar kwam de vraag: hoe redden we dat financieel? Er waren geen voorzieningen. De eerste opgave was het zoeken van sponsors en het leggen van contacten. Er werden vele brieven geschreven. Folders, flyers en affiches werden gedrukt en uitgedeeld. Ook de weekkrant werd er bij  betrokken. Zelfs hulpgroepen uit Nederland en Duitsland verleenden hun medewerking. Na een jaar hard werken konden we starten. Eind januari 1986 was het zover. Tien enthousiaste patiënten reageerden. Ze beloofden heel hard mee te werken…Wat ook gebeurde .

Aan profs, neurologen, dokters, kinesisten en psychologen werd om medewerking gevraagd en dat heeft geloond.
Het was een omvangrijke taak om deze diensten, die met parkinsonpatiënten te maken hadden, de nodige voorlichting te geven. We namen contact op met de scholen en gingen er lezingen geven.Ziekenzorg, het Witgele Kruis en maatschappelijke assistenten werden bij onze werking betrokken.
De vraag naar bijscholing was groot. In het programma van de derdejaars studenten geneeskunde  van de universiteit Diepenbeek werden vier avonden ingelast over het  omgaan met parkinsonpatiënten. Nadien volgde een evaluatie.


Regelmatig werden er bijeenkomsten georganiseerd: een kerst- en een paasfeest. Een barbecue en een uitstap. Door sponsoring konden we de kosten van deze activiteiten drukken.